Politikalarımız

Kalite Politikamız

İş ortaklarımızın tüm süreçlerinde ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, bütçe sınırları içerisinde en iyi fiyat uygulamaları ile memnuniyeti sağlayan, kesintisiz hizmetle kaliteli, verimli üretim için etkin ve güvenilir partner olmak.

İlkeli, çağdaş ve sürekli gelişim odaklı bir çalışma anlayışı içinde değişim ve gelişimlerin öncüsü olmak.

Mesleki faaliyetlerimizi dürüst, güvenilir, tarafsız ve gizlilik prensipleri çerçevesinde sağlamak.

ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına bağlı kalarak hatasız ve kaliteli ürün üretimini ve satışını gerçekleştirmek, bu ürünlerin tedarik zinciri süreçlerini, satış sonrası servis faaliyetlerini sağlayarak kaliteli hizmet sunmak.

Son teknolojik ürünleri yine son teknolojik test yöntemleri ile test ederek, sürekli iyileştirmeyi hem araç hem de amaç haline getirmek.

Ulusal ve uluslar arası norm ve standartlar doğrultusunda üretim, tedarik, dağıtım ve servis hizmeti sağlamak.

Tedarikçi, paydaşlar ve iş verenler ile birlikte takım çalışmasına önem vererek kurum kültürünün oluşmasını sağlamak.

En doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek ileride yaşanılacak uygunsuzlukların önüne geçmek.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

2872 sayılı ve 7410 sayılı Çevre kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve ilgili yasal kanun ve yönetmeliklerin gerekliliklerini yerine getirmek.

Ekibimizin, iş ortaklarımızın ve paydaşlarımızın her türlü iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaları için gerekli tedbirleri almak.

İşletmelerde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek, önlemler almak ve ortadan kaldırmak.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve bilincin geliştirilmesi amacıyla iş ortaklarımızı ve paydaşlarımızın gerekli eğitimleri tamamlamasını sağlamak.

Sürekli gelişmeyi temel alarak, enerji ve doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanımına yönelik çevreye duyarlı sistemlerle modern projeler geliştirerek, işletmelerin doğal kaynak ve enerji kullanımında iyileştirmeler sağlamak.

Kirlilik kaynaklarını önleyecek sistemler geliştirmek ve atıkları minimum seviyeye indirerek geri dönüşüm sağlamak.